Psychische problemen in de huisartspraktijk veelvormiger en diffuser dan in de psychiatrie
Open

Onderzoek
21-01-1994
J.M. Bensing en P.F.M. Verhaak
Aanvaard op 16-08-1993.
Gepubliceerd op 21-01-1994.
In print verschenen in week 3 1994.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:130-5