Een systematische review van onderzoek bij morbide obese patiënten

Psychiatrische stoornis beïnvloedt het effect van bariatrische chirurgie niet

Onderzoek
A.C.M. (Ton) Vergouwen
Samira Aajoud
Bart A. van Wagensveld
Willem F. van Tets
Adriaan Honig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1678
Abstract

Samenvatting

Doel

Literatuuronderzoek naar de voorspellende waarde van psychiatrische comorbiditeit voor het gewichtsverlies na bariatrische chirurgie bij patiënten met morbide obesitas.

Opzet

Systematisch literatuuronderzoek.

Methode

In Pubmed werd gezocht naar Engelstalige artikelen waarin het gewichtsverlies na bariatrische chirurgie werd vergeleken tussen morbide obese patiënten zonder en mét preoperatieve psychiatrische symptomen. Er werd onderscheid gemaakt tussen eetstoornissen en andere psychiatrische stoornissen.

Resultaten

Er werden 204 artikelen gevonden, waarvan 6 voldeden aan de inclusiecriteria. 2 studies waren retrospectief (in totaal 169 patiënten), de andere prospectief (in totaal 1140 patiënten). De gemiddelde follow-upperiode varieerde van 12-60 maanden. In 2 studies (n = 528) was specifiek de invloed van eetstoornissen op het effect van bariatrische chirurgie onderzocht. De kwaliteit van de studies was gering. Psychiatrische stoornissen en eetstoornissen hadden geen invloed op de uitkomst van de ingreep. Bij 1 onderzoek was het gewichtsverlies na de ingreep minder als patiënten 2 of meer psychiatrische stoornissen hadden.

Conclusie

In 5 van de 6 studies hield psychiatrische comorbiditeit geen verband met het gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. Door de variatie in opzet en de matige kwaliteit van de studies kan men geen definitieve conclusie trekken. Er is geen aanleiding voor routinematig psychiatrisch onderzoek bij de indicatiestelling voor een bariatrische ingreep. Wij adviseren om de psychiatrische voorgeschiedenis en eventuele huidige psychiatrische behandeling wel in kaart te brengen.

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: dr. B.A. van Wagensveld en dr. W.F. van Tets, chirurgen.

Contact dr. A.C.M. Vergouwen (a.vergouwen@slaz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 augustus 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties