Duurzaam gewichtsverlies 2 jaar na laparoscopische maagbandplaatsing wegens morbide obesitas

Onderzoek
W.W. te Riele
J.R. de Jong
J.M. Vogten
M.J. Wiezer
P.H.Th.J. Slee
B. van Ramshorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1130-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyseren van de resultaten van laparoscopische maagbandplaatsing wegens morbide obesitas.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

In de periode 1 november 1995-31 mei 2005 was in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein bij 411 patiënten laparoscopisch een maagband geplaatst. Inclusiecriteria waren BMI ≥ 40 kg/m2 of BMI ≥ 35 kg/m2 en ernstige comorbiditeit met in het verleden ≥ 3 pogingen tot gewichtsafname. Screening, inclusie en follow-up verliepen via de multidisciplinaire obesitaspolikliniek. Gewicht en lengte, alsmede complicaties, waren prospectief geregistreerd. In 1995/’00 werd de perigastrische operatietechniek gebruikt en in 2000/’05 de pars-flaccidamethode.

Resultaten

De onderzoeksgroep bestond uit 350 (85) vrouwen en 61 (15) mannen, met een mediane leeftijd van 38 jaar (uitersten: 17-60). Van deze 411 patiënten was het mediane gewicht 133,4 kg, het mediane overgewicht 69,6 kg en de mediane BMI 46,3 kg/m2. Van 267 patiënten waren gegevens bekend ≥ 2 jaar na de operatie. Er hadden 2 jaar na de operatie 206 patiënten (77) een overgewichtsverlies ≥ 30 en 7 patiënten (3) een gewichtstoename. Het mediane BMI-verschil bedroeg toen –10,2 kg/m2 (uitersten: + 4,7-–26,4). De mediane afname van het overgewicht was 46,3 (+10,0-–97,8). Het gewichtsverlies was in de jaren erna stabiel. De frequentste complicaties waren fundusherniatie (13) en port-a-cathproblemen (7). Deze deden zich vaker voor bij de perigastrische methode dan bij de pars-flaccidatechniek.

Conclusie

Met laparoscopische maagbandplaatsing wegens morbide obesitas was bij driekwart van de patiënten die 2 jaar in follow-up waren gebleven een duurzaam gewichtsverlies bereikt. De pars-flaccidatechniek ging met minder complicaties gepaard dan de perigastrische methode.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1130-5

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Afd. Algemene Heelkunde: hr.W.W.te Riele en hr.dr.J.M.Vogten, assistent-geneeskundigen; hr.J.R.de Jong (thans: Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Utrecht), hr.dr.M.J.Wiezer en hr.dr.B.van Ramshorst, chirurgen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.P.H.Th.J.Slee, internist.

Contact hr.dr.B.van Ramshorst (b.ramshorst@antonius.net)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties