Operatieve behandeling van ernstige obesitas: nog veel vragen over indicaties en resultaten

Opinie
E.M.H. Mathus-Vliegen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1109-11
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1112, 1116 en 1130.

Obesitas (‘body mass index’; BMI ? 30 kg/m2) is een chronische niet te genezen metabole stoornis, gekenmerkt door overmatige vetopslag op ongunstige plaatsen met een scala van comorbiditeiten en verhoogde sterfte als gevolg.1 Levenslange behandeling is nodig om met obesitas samenhangende ziekten en gezondheidsrisico’s af te wenden of te beteugelen en psychologische en sociaaleconomische gevolgen te reduceren.

Behandeling van overgewicht en obesitas is niet vanzelfsprekend. Eerst dient de medicus practicus een risico-inschatting te maken en bij een hoog risico op ziekten de motivatie van de patiënt en de fase van gedragsverandering (‘stage of change’) waarin deze zich bevindt te peilen: er is immers een lange, zo niet levenslange weg te gaan.2 De patiënt moet het eens zijn met het behandeldoel en het behandelplan.

Het behandeldoel is niet de genezing van de aandoening obesitas, maar…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Maag-, darm- en leverziekten, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Mw.prof.dr.E.M.H.Mathus-Vliegen, maag-darm-leverarts (e.mathus-vliegen@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties