Protonpompremmers: niet zo veilig als ze lijken

Klinische praktijk
Noortje van Herwaarden
Jacqueline M. Bos
Bart Veldman
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D487
Abstract

Rectificatie

Erratum

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In het onderschrift van tabel 2 staat dat het acroniem ‘OAC’ staat voor ‘oraal anticonceptivum’.

Dit moet zijn: ‘OAC = oraal anticoagulantium’.

Samenvatting

  • Protonpompremmers (PPI’s) zijn wereldwijd een van de meest gebruikte medicijnen. Een deel van de patiënten gebruikt ze echter zonder goede indicatie.
  • Hoewel PPI’s over het algemeen veilig zijn, komen er steeds meer signalen over potentieel ernstige bijwerkingen.
  • In dit artikel geven we een overzicht van het vóórkomen van de volgende bijwerkingen: gastro-enteritis, luchtweginfecties, hypomagnesiëmie, nierfunctiestoornissen, vitamine B12- en ijzerdeficiëntie, dementie, osteoporose en fracturen.
  • Het is belangrijk PPI’s alleen voor te schrijven als hier een goede indicatie voor is. Bij patiënten die langdurig een PPI gebruiken moet periodiek gecontroleerd worden of zo’n indicatie er nog steeds is.
  • Bij het optreden van bovengenoemde bijwerkingen is het aan te raden PPI’s als mogelijke oorzaak te overwegen.
Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. N. van Herwaarden, aios reumatologie en aios klinische farmacologie; dr. B. Veldman, internist-nefroloog.

Afd. Klinische Farmacie: drs. J.M. Bos, ziekenhuisapotheker; dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: Radboudumc, afd. Farmacologie-Toxicologie en afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen).

Contact dr. N. van Herwaarden (n.vanherwaarden@cwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Noortje van Herwaarden ICMJE-formulier
Jacqueline M. Bos ICMJE-formulier
Bart Veldman ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Nieuwe bijwerkingen van protonpompremmers

Ook interessant

Reacties

Nuttig artikel! In tabel 2 staat m.i. een fout. OAC staat voor 'oral anticoagulantia' en niet voor oraal anticonceptivum. Orale anticonceptiva verhogen niet het risico op gastro-intestinale complicaties.