Tijd voor bezinning?

Nieuwe bijwerkingen van protonpompremmers

Opinie
Niek J. de Wit
Mattijs E. Numans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D338
Abstract

Protonpompremmers (PPI’s) behoren tot de geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven in de westerse wereld. Zo kregen ruim 2 miljoen Nederlanders in 2014 PPI’s.1 De totale zorguitgaven aan PPI’s bedroegen in dat jaar ruim 79 miljoen euro.

PPI’s hebben een onomstreden bijdrage geleverd aan de verbeterde behandeling van patiënten met refluxoesofagitis of peptische ulcera. Door maagbescherming met PPI’s bij hoogrisicopatiënten zijn ook de complicaties van NSAID-gebruik verminderd. Maar PPI’s worden door bijna de helft van de patiënten – vaak langdurig – gebruikt ter verlichting van symptomen, zonder dat er een diagnose is gesteld die dat gebruik legitimeert.

Na eerdere berichten over een groter risico op infecties en osteoporose bij chronisch PPI-gebruik werd recent een verhoogd risico op nierziekte en op dementie gerapporteerd. In dit artikel plaatsen we het voorschrijven van PPI’s en de bijwerkingen van deze medicatie in perspectief.

Juiste indicatiestelling

De bestaande richtlijnen, zoals die van de National…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. N.J. de Wit, huisarts.

LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Prof.dr. M.E. Numans, huisarts.

Contact prof.dr. N.J. de Wit (n.j.dewit@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: het instituut waar N.J. de Wit werkzaam is ontving van 1996-2006 subsidies van ZonMw voor onderzoek naar dyspepsiemanagement, en van Altana Pharma en Janssen voor onderzoek naar refluxziekte en dyspepsie; het instituut waar M.E. Numans werkzaam was ontving een onderzoeksubsidie van ZonMw van 1997-2006, en onbeperkte onderzoeksubsidies van AstraZeneca, Altana Pharma en Janssen-Cilag van 1996-2007. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Niek J. de Wit ICMJE-formulier
Mattijs E. Numans ICMJE-formulier
Nieuwe bedenkingen bij gebruik van PPI: nierschade?

Ook interessant

Reacties