De ontleding van een mythe

Prometheus en leverregeneratie

Perspectief
Thomas M. van Gulik
Merel M. van Gulik
Hugo H. Koning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2882
Abstract

Samenvatting

De Titaan Prometheus werd door de oppergod Zeus gestraft, omdat hij aan de mensen het vuur had teruggegeven. Hij werd aan een rotswand in de Kaukasus vastgeketend, waar hij dagelijks werd bezocht door een adelaar die een deel van zijn lever opat. Omdat de lever ’s nachts weer aangroeide, was hij gedoemd deze straf tot in eeuwigheid te ondergaan. De mythe van Prometheus heeft veel kunstenaars en wetenschappers geïnspireerd en is in de geneeskunde het symbool geworden van het regenererend vermogen van de lever. Voor de leverchirurg is leverregeneratie een belangrijke bondgenoot. Maar wisten de oude Grieken ook al dat de lever kon regenereren en dat dit vermogen onuitputtelijk was?

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Chirurgie: prof.dr. T.M. van Gulik, chirurg. UvA, Faculteit der Geesteswetenschappen, Amsterdam: M.M. van Gulik, student Griekse en Latijnse taal en cultuur. Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen: dr. H.H. Koning, docent Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Contact T.M. van Gulik (t.m.vangulik@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Thomas M. van Gulik ICMJE-formulier
Merel M. van Gulik ICMJE-formulier
Hugo H. Koning ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties