Leverregeneratie; niet alleen Heracles was Prometheus' redding

Klinische praktijk
D.K. Bosman
R.A.F.M. Chamuleau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:582-6

Inleiding

Levercellen tonen onder fysiologische omstandigheden zeer weinig proliferatie-activiteit, maar na een partiële hepatectomie is de celproliferatie van het overblijvende leverweefsel indrukwekkend. De lever is in dit opzicht een uniek orgaan. Het schilderachtigste en ongetwijfeld oudste voorbeeld hiervan stamt uit de Griekse mythologie. Op last van Zeus geketend aan een rots werd Prometheus gestraft, doordat de adelaar van Zeus dagelijks terugkeerde om zich aan een stuk van de lever van Prometheus te goed te doen. Aangezien diens lever over een grote regeneratiecapaciteit beschikte, overleefde Prometheus deze recidiverende partiële hepatectomieën en had deze kwelling tot het einde der dagen kunnen doorgaan, ware het niet, dat Heracles deze oudste studie naar de leverregeneratiecapaciteit beëindigde door de adelaar van Zeus te doden.

Het leverregeneratieproces komt tot stand na allerlei vormen van leverbeschadiging (onder andere hepatitis, partiële hepatectomie) en kan leiden tot compleet herstel van de oorspronkelijke levermassa. Bij de rat is binnen 10-14…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Laboratorium Experimentele Inwendige Geneeskunde, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

D.K.Bosman, med.drs., biol.drs.; dr.R.A.F.M.Chamuleau, internist.

Contact D.K.Bosman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties