Leverresectie mogelijk gemaakt door preoperatieve embolisatie van takken van de V. portae en daardoor compensatoire vergroting van de toekomstige restlever
Open

Onderzoek
16-01-2009
J.W. van den Esschert, W. de Graaf, K.P. van Lienden, O.R.C. Busch, O.M. van Delden, D.J. Gouma, J.S. Laméris en T.M. van Gulik

Doel

Bij patiënten die een leverresectie moeten ondergaan, maar bij wie de verwachte restlever te klein is, het effect evalueren van preoperatieve embolisatie van takken van de V. portae hepatis (VPE) om het volume van de restlever te vergroten.

Opzet

Retrospectief statusonderzoek.

Methode

Er werden gegevens verzameld van patiënten die een leverresectie ondergingen, voorafgegaan door VPE, in de periode januari 2005-augustus 2007 in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Het te verwachten en het feitelijke restlevervolume werden bepaald door middel van CT-volumetrie en uitgedrukt als percentage van het oorspronkelijke totale levervolume. Het gemiddelde percentage restlevervolume werd berekend vóór en 3 weken na VPE en 3 maanden na leverresectie. Tevens werd de klinische uitkomst van deze patiënten geëvalueerd.

Resultaten

Van 17 patiënten werden de gegevens geanalyseerd. Het gemiddelde volumepercentage van de toekomstige restlever was toegenomen van 29,4 (SD: 8,5) vóór VPE naar 37,9 (SD: 9,7) 3 weken na de VPE. Bij 5 patiënten bleek de tumor peroperatief niet resectabel te zijn. Bij 1 van hen was er trombose van de contralaterale V. portae-tak, waarschijnlijk als gevolg van de PVE-procedure. Postoperatieve complicaties waren gallekkage (n = 1) en ascites (n = 1). Eén patiënt overleed ruim een maand na leverresectie met reconstructie van de linker V. portae-tak, als gevolg van leverfalen met tekenen van V. portae-trombose. Bij 10 patiënten werd 3 maanden na leverresectie de CT-volumetrie herhaald: het gemiddelde volume van de restlever was gestegen naar 82,6% (SD: 8,2), wat vergelijkbaar was met de toename bij 13 patiënten die in dezelfde periode een vergelijkbare leverresectie hadden ondergaan, maar zonder voorafgaande VPE.

Conclusie

Embolisatie van takken van de V. portae was een effectieve methode om levertumoren die niet resectabel waren wegens een te kleine restlever, in tweede instantie toch operatief te kunnen verwijderen. De procedure leek de postoperatieve leverregeneratie niet te belemmeren.