Project Surveillance Ziekenhuisinfecties eerste half jaar 1996

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2058

In de eerste helft van 1996 heeft men in dit project (een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) de surveillance van postoperatieve wondinfecties in het landelijk netwerk van ziekenhuizen voorbereid. Er is een protocol verschenen voor deze surveillance en een intentieverklaring en een concept registratiegegevensreglement zijn ontwikkeld. Meer dan twintig ziekenhuizen nemen reeds deel, en zij gaan hun registratiegegevens opsturen naar het CBORIVM. Daar worden automatisch standaardoverzichten gemaakt ten behoeve van de ziekenhuizen. Voor het maken van deze overzichten is een software-applicatie ontwikkeld. Daarnaast is gesproken met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties