Meer informatie over infectieziekten door landelijk systeem

Onderzoek
M.J.W. Sprenger
P.M. Schrijnemakers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1923-6
Abstract

Samenvatting

Voor het verbeteren van de informatievoorziening over infectieziekten door en voor infectieziektebestrijders is, ter ondersteuning van de laatsten, het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem (ISIS) opgezet. Informatie over infectieziekten wordt van GGD's verkregen door middel van een gegevensinvoerprogramma dat is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Na aanpassing aan de nieuwe Wet Bestrijding en Opsporing Infectieziekten zal het in 1998 landelijk worden ingevoerd. Informatie over ziekteverwekkers wordt verkregen van medisch-microbiologische laboratoria (MML's), door middel van het automatisch inlezen van positieve en negatieve uitslagen in een centrale gegevensbank. Nadat in een pilotproject was gebleken dat de gegevens van een MML, het Streeklaboratorium Arnhem, compleet en betrouwbaar waren, zijn nu ook het MML Roermond en het Streeklaboratorium Tilburg aangesloten. Voor terugkoppeling van informatie naar medisch microbiologen en artsen voor infectieziekten, maar ook naar bijvoorbeeld huisartsen, worden de landelijke gegevens dagelijks gepresenteerd op een publieke Internetsite (http://www.isis.rivm.nl).

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.M.J.W.Sprenger, medisch microbioloog/epidemioloog; ing.P.M. Schrijnemakers, projectmanager.

Contact dr.M.J.W.Sprenger

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties