Surveillance van infectieziekten in Europa; meer dan een communicatiemiddel voor nationale instituten

Opinie
H.A. Verbrugh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2388-90
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2418.

Het besef dat infectieziekten niet uit de samenleving verdwenen zijn, maar juist een toenemende invloed hebben op de volksgezondheid is in de jaren tachtig en negentig langzaam maar zeker doorgedrongen. Er zijn nieuwe infectieziekten opgedoken zoals aids en bovendien blijken volksziekten waarvan men de etiologie niet kende, zoals het ulcus duodeni, een microbiële oorzaak te hebben. Daarnaast zijn vele van de van oudsher bekende pathogene soorten micro-organismen in staat gebleken zich te onttrekken aan de werking van de gebruikelijke antimicrobiële middelen, zodat nu een beeld is ontstaan van een onzekere toekomst waar het gaat om de bestrijding van infectieziekten in de samenleving.

Analyse van deze opkomst van infectieziekten door het Institute of Medicine van de Amerikaanse nationale academie van wetenschappen wijst vooral op menselijke oorzaken.1 Als belangrijkste determinanten van de opkomst van infectieziekten worden in deze analyse genoemd het menselijk gedrag (onder…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.H.A.Verbrugh, medisch microbioloog.

Ook interessant

Reacties