Medisch-microbiologische laboratoria in Nederlandse ziekenhuizen: essentieel voor veilige patiëntenzorg

Opinie
M.J.M. Bonten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2650-2
Abstract

Binnen een tijdsbestek van 2 maanden heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg 3 rapporten uitgebracht die ingaan op de infectieproblematiek in Nederlandse ziekenhuizen. In september verscheen het rapport waarin gesproken werd van een buitengewoon zorgelijke situatie in de operatiekamers van de IJsselmeerziekenhuizen.1 Begin oktober werden ernstige tekortkomingen gerapporteerd in de peroperatieve zorg: het ontbrak vooral aan discipline bij het gedrag gericht op infectiepreventie en luchtbeheersing in de Nederlandse operatiekamers.2 En in het derde rapport, dat is verschenen op 25 november, worden de medisch-microbiologische laboratoria van de Nederlandse ziekenhuizen tegen het licht gehouden.3

De teneur van het laatste rapport is, zeker vergeleken met de vorige 2, mild: ‘in het algemeen voldoen de laboratoria aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, hoewel de processen nog onvoldoende zijn geformaliseerd en geborgd’. De meeste laboratoria hadden, ten tijde van het onderzoek, echter al plannen in deze richting ontwikkeld. Daarnaast bevat het rapport…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie en Julius Centrum voor Gezondheidszorgonderzoek en Huisartsgeneeskunde, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Contact Hr.prof.dr.M.J.M.Bonten, arts-microbioloog (mbonten@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties