Maximale transparantie op basis van uitkomstindicatoren

Preventie van infecties met bijzonder resistente micro-organismen

Perspectief
Marc J.M. Bonten
Alexander Friedrich
Jan Kluytmans
Christina M. Vandenbroucke-Grauls
Andreass Voss
Margreet C. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8588
Abstract

Ziekenhuizen worden vaak gezien als een gevaarlijke omgeving voor patiënten. De onderliggende ziekte en de daarvoor noodzakelijke behandeling vergroten het risico op infecties. Die infecties worden steeds vaker veroorzaakt door bacteriën die verminderd gevoelig zijn voor de antibiotica die doorgaans worden gebruikt. Niet al deze nosocomiale infecties zijn te voorkomen. Het is echter uitermate vervelend als infecties veroorzaakt worden door onzorgvuldige infectiepreventie. Antibiotica-resistente bacteriën – maar ook gevoelige bacteriën – verspreiden zich vaak door kruis-transmissie en het voorkomen daarvan is een van de belangrijkste aspecten van patiëntveiligheid.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit van de zorg. Sinds 2013 ziet zij specifiek toe op hoe ziekenhuizen de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) tegengaan. Wij hebben de wijze waarop dit toezicht werd gehouden, eerder bekritiseerd in het NTvG.1 Daarna hebben deze artsen-microbiologen en de IGZ gezamenlijk gewerkt aan een systematiek van toezicht waarin sturing…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Medische Microbiologie, en Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog; prof.dr. J. Kluytmans, arts-microbioloog (tevens: Amphia Ziekenhuis, Breda).

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Medische Microbiologie, Groningen.

Prof.dr. A. Friedrich, arts-microbioloog.

VUmc, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam.

Prof.dr. C.M. Vandenbroucke-Grauls, arts-microbioloog.

Radboudumc, afd. Medische Microbiologie, Nijmegen.

Prof.dr. A. Voss, arts-microbioloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten, Rotterdam.

Prof.dr. M.C. Vos, arts-microbioloog.

Contact prof.dr. M.J.M. Bonten (mbonten@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: het instituut waar A. Friedrich werkzaam is ontving een onderzoeksubsidie van EU-InterregIVa en ZonMw, en hij was voorzitter van de EurSafety Foundation die als doel heeft het bevorderen van de kwaliteitscontrole voor patiëntveiligheid in Europese zorginstellingen. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marc J.M. Bonten ICMJE-formulier
Alexander Friedrich ICMJE-formulier
Jan Kluytmans Niet beschikbaar
Christina M. Vandenbroucke-Grauls ICMJE-formulier
Andreass Voss ICMJE-formulier
Margreet C. Vos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties