Verbetering van infectiepreventie en antibioticagebruik door transparantie

De Infectierisicoscan in de praktijk

Onderzoek
Ina Willemsen
Jan A.J.W. Kluytmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D518
Abstract

Samenvatting

Doel

De toename van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in ziekenhuizen en verpleeghuizen vraagt om intensivering van de infectiepreventie. Wij onderzochten een nieuwe, gestandaardiseerde aanpak van infectiepreventie en monitoring van antibioticagebruik.

Opzet

Transversaal observationeel onderzoek.

Methode

De Infectierisicoscan (IRIS) meet een aantal objectiveerbare variabelen op het gebied van infectiepreventie, waaronder verspreiding van BRMO, gebruik van invasieve hulpmiddelen en antibiotica, omgevingscontaminatie, handhygiëne, naleving van het kledingreglement en diverse randvoorwaarden. De scan vertaalt de metingen naar een risicoprofiel en een verbeterplot, een grafische weergave die gemakkelijk te interpreteren is door zorgprofessionals, managers en patiënten. Op basis van de uitkomsten kan een afdeling of instelling op concrete punten verbeteringen doorvoeren en een kwaliteitscyclus beginnen waarin de scans steeds herhaald worden.

Resultaten

De IRIS werd met succes toegepast op 5 ziekenhuisafdelingen, in 1 revalidatiekliniek en in 19 verpleeghuizen. Op de ziekenhuisafdelingen resulteerden 3 IRIS-cycli in een duidelijke verbetering van de handhygiëne (van 43 naar 66%; p < 0,001) en een significante reductie van de omgevingscontaminatie. In een verpleeghuis werd met de IRIS een nog niet ontdekte uitbraak van BRMO gesignaleerd.

Conclusie

De IRIS-methode maakt het mogelijk afdelingen en instellingen te vergelijken en kan daarmee een aanzet geven tot uniforme meting van de risico’s en resultaten op het gebied van infectiepreventie, antibioticagebruik en resistentie.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Laboratorium voor microbiologie en infectiepreventie, Breda.

Dr. I. Willemsen, deskundige infectiepreventie; prof.dr. J.A.J.W. Kluytmans, arts-microbioloog (tevens: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht).

Contactpersoon: dr. I. Willemsen (iwillemsen@amphia.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ina Willemsen ICMJE-formulier
Jan A.J.W. Kluytmans ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties