Sterke onderrapportage van malaria in Nederland; een vangst-hervangstanalyse

Onderzoek
N.A.H. van Hest
F. Smit
J.P. Verhave
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:175-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatting van de volledigheid van aangifte van malaria in Nederland door artsen en laboratoria.

Methode

De vangst-hervangstmethode werd toegepast op 3 incomplete, elkaar gedeeltelijk overlappende malariaregistraties voor 1995 en 1996: een laboratoriumenquête, de ‘Registratie aangifteplichtige infectieziekten’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de ziekenhuisopnamen vanwege malaria uit de ‘Landelijke morbiditeitsregistratie’ van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG Zorginformatie), Utrecht.

Resultaten

De respons van de 107 aangeschreven laboratoria bedroeg gemiddeld 83,6 over beide jaren. In 1995 en 1996 werden respectievelijk 581 en 535 gevallen van malaria microscopisch vastgesteld. In beide jaren werd door artsen 311 maal aangifte gedaan van malaria en werden respectievelijk 350 en 330 patiënten vanwege malaria in een ziekenhuis opgenomen. De vangst-hervangstschatting van het totale aantal nieuwe malariagevallen bedroeg 933 (95-betrouwbaarheidsinterval: 849-1072) voor 1995 en 774 (740-821) voor 1996. Wanneer werd uitgegaan van deze schatting was de volledigheid van aangifte van malaria in 1995 en 1996 door artsen 33,3 en 40,2 en die van melding door de laboratoria 62,3 en 69,1.

Conclusie

Verplichte melding van malaria door laboratoria, zoals geïntroduceerd in de Infectieziektenwet, kan de melding aanzienlijk verbeteren, maar naar schatting zal nog steeds eenderde van alle malariagevallen worden gemist.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam en omstreken, afd. Tuberculosebestrijding, Postbus 70.032, 3000 LP Rotterdam.

N.A.H.van Hest, arts-epidemioloog.

Trimbos-instituut, afd. Monitoring en Epidemiologie, Utrecht.

Drs.F.Smit, antropoloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, Nijmegen.

Dr.J.P.Verhave, parasitoloog.

Contact N.A.H.van Hest (vanhestr@ggd.rotterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties