Prognose van het (vroege) carcinoom van de maag

Onderzoek
D.J. Gouma
M. Bemelmans
M.F. von Meyenfeldt
H. Obertop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2278-83
Abstract

Samenvatting

Retrospectief werden de resultaten bestudeerd van 235 patiënten met een histologisch bewezen maagcarcinoom die behandeld werden van 1978-1984. Bij 86 patiënten (36) werd curatieve resectie verricht, 58 patiënten (25) ondergingen palliatieve resectie. In de curatief behandelde groep werden 35 patiënten (40) als vroeg maagcarcinoom (early gastric cancer) gestadieerd. De sterfte in de curatief behandelde groep was 5 en bedroeg 3 in de groep patiënten met een vroeg carcinoom. Er was geen verschil in sterfte tussen patiënten na totale en subtotale maagresectie. De 5-jaarsoverleving van de curatief behandelde patiënten was 49 en van de palliatief behandelde patiënten 6. De 5-jaarsoverleving voor patiënten met een vroeg carcinoom was 79. Door intensieve diagnostiek lijkt het mogelijk om een derde van de patiënten met maagcarcinoom curatief te behandelen. Maagresecties zijn mogelijk met een acceptabele morbiditeit en sterfte. Totale maagresectie lijkt niet meer risico's met zich mee te brengen dan partiële resectie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Algemene Heelkunde, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Dr.D.J.Gouma, dr.M.F.von Meyenfeldt en dr.H.Obertop (thans: Academisch Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Utrecht) chirurgen; M.Bemelmans, assistent-geneeskundige.

Contact dr.D.J.Gouma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties