Focus op centralisatie en laparoscopische resecties

Chirurgische behandeling van maagcarcinoom

Klinische praktijk
Leonie Haverkamp
Jelle P. Ruurda
Pieter C. van der Sluis
Richard van Hillegersberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5864
Abstract

Samenvatting

  • In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2000 patiënten gediagnostiseerd met maagcarcinoom, van wie ongeveer 500 patiënten in aanmerking komen voor een curatieve chirurgische behandeling.

  • De 5-jaarsoverleving na in opzet curatieve therapie is 45%. Door toevoeging van perioperatieve chemotherapie neemt deze overleving toe met gemiddeld 10%.

  • De chirurgische behandeling bestaat uit een distale-maagresectie of totale maagresectie met uitgebreide, miltsparende lymfeklierdissectie.

  • Centralisatie van de behandeling leidt tot een lagere postoperatieve mortaliteit en betere oncologische uitkomsten.

  • Er zijn aanwijzingen dat laparoscopische chirurgie het postoperatieve herstel kan bespoedigen.

  • Er zijn nog onvoldoende langetermijnresultaten van laparoscopische chirurgie bekend om conclusies te trekken over de superioriteit van de benadering van totale maagresecties..

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Heelkunde, Utrecht.

Drs. L. Haverkamp, promovendus; dr. J.P. Ruurda, chirurg; drs. P.C. van der Sluis, aios heelkunde; prof.dr. R. van Hillegersberg, chirurg

Contact dr. J.P. Ruurda (j.p.ruurda@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5864; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 6 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Leonie Haverkamp ICMJE-formulier
Jelle P. Ruurda ICMJE-formulier
Pieter C. van der Sluis ICMJE-formulier
Richard van Hillegersberg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties