Problemen bij de gezondheidszorg in Oregon

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:214
Download PDF

artikel

Vijf jaar geleden voerde de Amerikaanse staat Oregon een systeem in dat bedoeld was om Medicaid, het Amerikaanse ziekenfonds, betaalbaar te maken voor iedereen. Alle werknemers moesten zich toen ook verplicht verzekeren. Om dit gezondheidssysteem betaalbaar te houden bracht men in intensief overleg met de bevolking een rangorde aan in de medische zorg. Levensreddende behandelingen, ingrepen die het gezonde bestaan verlengen en preventie staan aan de top, terwijl cosmetische chirurgie, dieetprogramma's, de meeste infertiliteitsbehandelingen en aandoeningen die vanzelf overgaan, zoals verkoudheid, onderaan hangen. In deze lijst is een streep getrokken met gratis zorg voor alles erboven en geen vergoeding voor alles eronder.

Het veelbelovende Oregon Health Plan is echter op een fors aantal problemen gestuit (The New York Times, 3 januari 1999). Artsen blijken namelijk eenvoudig en routinematig om de rantsoenering heen te manoeuvreren. Zij sjoemelen met de diagnose om de aandoening van de patiënt net boven de vergoedingsgrens uit te laten komen. De artsen staan blijkbaar zelf niet achter het rantsoeneringssysteem of willen hun patiënten extra uitgaven besparen. Uitvoerend directeur van de Oregon Medical Association, Jim Kronenberg, noemt het hele idee van het Oregon Health Plan zelfs ‘boerenbedrog’.

Een ander probleem is dat bepaalde, in Oregon niet voor vergoeding in aanmerking komende, behandelingen wel onder de federale Medicaid-wetgeving vallen. Dat heeft inmiddels geresulteerd in meerdere conflicten met de Health Care Financing Administration, waarbij soms vele uren gediscussieerd wordt over kleine aandoeningen als luieruitslag.

Om die redenen zijn de kosten van het Oregon Health Plan in de afgelopen paar jaar met bijna een kwart opgelopen, van 1,7 miljard dollar naar 2,1 miljard. Er zijn hogere tabaksaccijnzen ingevoerd, maar die zijn niet voldoende om de stijging te compenseren, zodat er dit jaar extra belasting zal worden geheven. Bovendien moeten de deelnemers aan het programma, dat oorspronkelijk gratis was, nu 7 tot 28 dollar per maand (voor een gezin van 4 personen) betalen. Degenen die dat niet kunnen opbrengen, worden geroyeerd. Verder komt de scheidslijn tussen wat er wel en niet vergoed wordt, steeds hoger op de lijst te staan. Inmiddels worden naast tonsillectomieën, infertiliteitsbehandelingen, herniachirurgie en het verwijderen van eeltknobbels ook de behandelingen van venerische wratten en contactdermatitis niet meer vergoed.

Het idee dat er in Oregon een ziekteverzekering voor iedereen zou komen, heeft men inmiddels moeten opgeven. Er zijn nu 340.000 inwoners bij het plan aangesloten; 350.000 mensen zijn nog steeds onverzekerd. Toch is dat vergeleken met elders in de VS een gunstige score. De onverzekerde populatie in Oregon is gedaald van 15 naar 11. Het nationaal gemiddelde ligt nog steeds op 16. Andere staten kijken dan ook met interesse naar het radicale experiment in Oregon, maar tot nu toe heeft geen daarvan het durven overnemen.

Gerelateerde artikelen

Reacties