Gouverneurs bang voor nieuwe gezondheidszorgplannen.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1900
Download PDF

Gouverneurs bang voor nieuwe gezondheidszorgplannen. – Op de Nationale Governors‘ Association, een jaarlijkse zomerbijeenkomst voor gouverneurs van de verschillende Amerikaanse staten, waren er gouverneurs die hun zorg uitspraken over president Clintons plannen om de Amerikaanse gezondheidszorg te hervormen. Weliswaar is er op dit moment nog niets bekend over de exacte invulling van die plannen, maar in nogal wat staten is men bang dat de eigen, nu al goed functionerende systemen door de nieuwe federale maatregelen onderuit zullen worden gehaald. Het is namelijk zo dat bij pogingen om de kosten van de gezondheidszorg in te dammen en tegelijk de gezondheidszorg voor iedereen open te stellen er meerdere staten de federale regering allang voorbij zijn gestreefd. De gouverneurs vrezen verder dat Clinton de uitvoering en de kosten van zijn plannen op de nek zal schuiven van de individuele staten (The New York Times, 15 augustus).

Hoe zo'n initiatief voor een toegankelijke en toch betaalbare gezondheidszorg in één bepaalde staat eruit kan zien schetste Kitzhaber, de president van de senaat in Oregon, in een lezing op de Conference on Priority Setting in the Health Service, maart dit jaar in Londen (Br Med J 1993; 307: 373-7). Het uitgangspunt van het Oregon Health Plan is zeer eenvoudig: gezondheid voor iedereen. Om dat te bereiken werden in 1989 de bestaande federale wetten voor de gezondheidszorg zodanig uitgebreid dat praktisch iedereen eronder viel. Dat was voordien lang niet het geval. In de hele V.S. zijn bejaarden verzekerd door Medicare en daarnaast is er nog Medicaid, maar daaronder vallen alleen gezinnen beneden de armoedegrens met opgroeiende kinderen. Arme mensen zonder kinderen moeten dus zelf maar uitzoeken hoe zij de dokter betalen. In Oregon is in 1989 Medicaid zodanig uitgebreid dat voortaan iedereen met een inkomen onder de armoedegrens verzekerd was. Verder werd in de wet vastgelegd dat alle werknemers verplicht waren zich te verzekeren. De kosten daarvan werden verdeeld over de werknemers en de werkgevers. Om dit gezondheidssysteem betaalbaar te houden werd er door artsen een prioriteitenlijst opgesteld. Daarop kwamen behandelingen te staan die naar hun mening behoorden binnen een basale gezondheidszorg. Deze prioriteitenlijst werd vervolgens op 50 plaatselijke bijeenkomsten voorgelegd aan het publiek voor inspraak.

In Oregon vallen nu onder basale zorg: alle preventie en screening inclusief mammografie, tandartsbehandelingen, ziekenhuiskosten, de kosten van geneesmiddelen, lichamelijk routine-onderzoek, de meeste transplantaties, fysiotherapie en verder alles wat standaard onder Medicaid valt. Dit pakket maatregelen garandeert dus inderdaad een zeer aanvaardbaar minimum van gezondheidszorg voor iedereen.

Nogal wat mensen zijn bang dat Clintons plannen voor de gezondheidszorg zullen leiden tot een rantsoenering van de medische zorg: iedereen krijgt wat, maar velen krijgen minder dan zij al hadden. Het is dus niet zo verbazingwekkend dat men in Oregon nu niet direct zit te wachten op de nieuwe maatregelen.

Gerelateerde artikelen

Reacties