Meer bereiken met video?

Proactieve zorgplanning in het verpleeghuis

Onderzoek
Pauline de Graeff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5448

Waarom dit onderzoek?

Advance care planning (ACP) in verpleeghuizen kan bijdragen aan goede palliatieve zorg en kan ongewenste ziekenhuisopnames voorkómen. Het aanbieden van informatie over ACP door een video kan hierbij wellicht behulpzaam zijn, zeker als patiënten laaggeletterd zijn of moeite hebben mondelinge informatie te begrijpen.

Onderzoeksvraag

Heeft implementatie van…

Auteursinformatie

Contact P. de Graeff

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Pauline de Graeff ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties