Over het belang van bewegen

Beweeginterventies tijdens ziekenhuisopnames

Illustratie van oude man met stok met zorgverlener
Niek Koenders
Hanneke C. van Dijk-Huisman
Sven J.G. Geelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7904
Abstract

Patiënten bewegen vaak onvoldoende wanneer zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er valt er een hoop winst te behalen door beweging aan te moedigen, maar de praktijk is weerbarstig. Hoe zorgen we dat beweeginterventies succesvol worden geïmplementeerd tijdens een ziekenhuisopname?

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het aanmoedigen van patiënten om fysiek actiever te zijn tijdens een ziekenhuisopname. Dit is belangrijk omdat wetenschappelijke studies aantonen dat meer fysieke activiteit tijdens een ziekenhuisopname bijdraagt aan een betere conditie en hogere kwaliteit van leven na ontslag.1 Helaas liggen of zitten patiënten tijdens een ziekenhuisopname gemiddeld 87-100% van de dag en zijn zij gemiddeld slechts 70 minuten per dag fysiek actief.2 Daarom zijn er effectieve beweeginterventies nodig om patiënten aan te moedigen zo actief mogelijk te zijn tijdens een ziekenhuisopname.

Begeleid wandelen

In de elders in dit NTvG besproken studie wordt fysieke activiteit aangemoedigd bij patiënten tijdens een ziekenhuisopname middels de STRIDE-interventie (D7874).3 Deze interventie bestaat uit een begeleid wandelprogramma waarbij éénmalig een loop- en balansonderzoek uitgevoerd wordt door een fysiotherapeut. Daarna volgen dagelijkse wandelingen onder begeleiding van assistent-fysiotherapeuten, zorgassistenten of activiteitenbegeleiders. De vier…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Revalidatie, Nijmegen: dr. N. Koenders, fysiotherapeut en onderzoeker. Martini Ziekenhuis, Brandwondencentrum, Groningen: dr. S.J.G. Geelen, onderzoeker. Maastricht UMC+, afd. Fysiotherapie, Maastricht: dr. H.C. van Dijk-Huisman, fysiotherapeut en onderzoeker. 

Contact N. Koenders (Niek.Koenders@Radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Niek Koenders ICMJE-formulier
Hanneke C. van Dijk-Huisman ICMJE-formulier
Sven J.G. Geelen ICMJE-formulier
Begeleid wandelen tijdens opname zinvol bij ouderen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties