Primaire torsie van het omentum majus

Klinische praktijk
Jurrian C. Reurings
Joost T. Heikens
J. Anne Roukema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3776
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een primaire torsie van het omentum majus is een zeldzame aandoening. Het klinisch beeld kan veel lijken op andere oorzaken van een acute buik. Daarom wordt het ziektebeeld vaak niet herkend en de diagnose pas peroperatief gesteld.

Casus

Een 32-jarige man meldde zich met een acute buik op de SEH. Peroperatief bleek de pijn veroorzaakt te worden door een ischemisch segment van het omentum majus ten gevolge van torsie. Achteraf gezien had patiënt al jaren recidiverende aanvallen van vergelijkbare buikpijn gehad, waarbij nooit een diagnose gesteld kon worden.

Conclusie

Bij elke patiënt met gelokaliseerde, stekende pijn in de buik, recidiverend van karakter en mogelijk gerelateerd aan inspanning, waarbij geen andere duidelijke diagnose gesteld kan worden, dient de diagnose ‘torsie van het omentum majus’ te worden overwogen.

Auteursinformatie

St. Elisabeth ziekenhuis, afd. Heelkunde, Tilburg.

Drs. J.C. Reurings en drs. J.T. Heikens, aiossen chirurgie; prof.dr. J.A. Roukema, chirurg.

Contact drs. J.C. Reurings (jreurings@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 augustus 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties