Torsie van de galblaas

Klinische praktijk
M.J.P. (Marjan) Kruijer
Olivier R. Groh
J.H.D. (Hanneke) de Bruine
Maarten J. Boom
Paul C.M. Verbeek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1796
Abstract

Samenvatting

Een 18-jarige man presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met acuut ontstane pijn in de rechter bovenbuik. Laboratoriumonderzoek toonde, behoudens een lichte leukocytose, geen afwijkingen. Bij echografisch onderzoek werd een hydrops van de galblaas met wandverdikking gevonden, zonder aanwijzingen voor galstenen. Bij laparoscopie bleek er sprake te zijn van een galblaastorsie met necrose. De galblaas werd met succes verwijderd. Galblaastorsie is een zeldzame aandoening waarbij de galblaas in de lengte om haar as heen draait. De aandoening komt met name voor onder de 18 en boven de 65 jaar. Laboratorium- en beeldvormend onderzoek tonen meestal alleen aspecifieke afwijkingen, waardoor de diagnose in < 10% van de gevallen preoperatief correct wordt gesteld. Behandeling bestaat uit spoedige cholecystectomie. De prognose is bij adequate behandeling zeer gunstig.

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, Almere.

Afd. Chirurgie: drs. M.J.P. Kruijer, arts-assistent chirurgie; drs. O.R. Groh, arts-assistent chirurgie; drs. M.J. Boom, chirurg; dr. P.C.M. Verbeek, chirurg.

Afd. Radiologie: drs. J.H.D. de Bruine, radioloog.

Contact drs. M.J.P. Kruijer (mkruijer@flevoziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties