Leverruptuur door een migrerende galsteen

Klinische praktijk
Arnold W.J.M. van de Laar
Merel M. Scheurkogel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1080
Abstract

Samenvatting

Door chronische irritatie en abcesvorming kan een galsteen zich een weg banen door verschillende weefsels heen. Wij beschrijven een 74-jarige man die, na jaren aanvalsgewijze pijn in de bovenbuik gehad te hebben, acuut opgenomen werd met tekenen van peritoneale prikkeling en hemodynamische shock. Bij spoedlaparotomie werd oud bloed, pus en een groot gat aan de voorzijde van de lever aangetroffen. Los in het gat bevond zich een galsteen. Iedere stap van de galsteen in het traject van galblaas tot abdominale holte, was, achteraf bezien, uit het klinische beloop af te leiden. Leverabcessen en -rupturen zijn zeldzame complicaties van cholelithiasis.

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Algemene Heelkunde, Amsterdam.

Drs. A.W.J.M. van de Laar, chirurg; drs. M.M. Scheurkogel, arts niet in opleiding tot chirurg.

Contactpersoon: drs. A.W.J.M. van de Laar (arnold.vandelaar@slz.nl.)

Contact (arnold.vandelaar@slz.nl)

Verantwoording

Radiologen van het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam beoordeelden de echografische beelden en verklarende tekeningen.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties