Primaire aortoduodenale fistel: verbloedingsrisico

Klinische praktijk
Jan H. Elderman
Tom M.H. De Jaegere
Jolanda M.L.G. Gehlen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2589
Abstract

Dames en Heren,

Bij patiënten met hematemesis kan de oorzaak een primaire aortoduodenale fistel zijn. Dat is een belangrijke oorzaak die men tijdig moet onderkennen, om complicaties en overlijden te voorkomen.

In deze les beschrijven wij de casus van een 82-jarige man met deze levensbedreigende aandoening. Vervolgens bespreken wij in het kort etiologie, diagnostiek en behandeling.

Patiënt A, een 82-jarige man, bezocht de Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis in verband met acuut ontstane hematemesis en melaena. De voorgeschiedenis van de patiënt vermeldde een rechtszijdige operatie van een hernia inguinalis (lichtenstein-plastiek), benigne prostaathypertrofie en een septische artritis van het rechter enkelgewricht. Bij presentatie op de Spoedeisende Hulp was de patiënt hemodynamisch stabiel met een soepele buik en drukpijn in de regio epigastrica. De patiënt was niet bekend wegens maagklachten. Op de Spoedeisende Hulp was het bloedbraken gestopt; wel bleek er bij het rectaal toucher helderrood bloed aan de handschoen te…

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen.

Afd. Radiologie: drs. T.M.H. De Jaegere, radioloog.

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Goes.

Drs. J.M.L.G. Gehlen, chirurg.

Contact drs. J.H. Elderman (j.elderman@orbisconcern.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21-oktober 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties