Preventie vraagt ambitieuzere aanpak. Reactie op de kabinetsnota 'Langer gezond leven 2004-2007; ook een kwestie van gezond gedrag'
Open

Commentaar
14-04-2004
J.P. Mackenbach, N.S. Klazinga en G. van der Wal

In de onlangs verschenen kabinetsnota ‘Langer gezond leven 2004-2007; ook een kwestie van gezond gedrag’ zet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uiteen hoe het preventiebeleid er in de jaren 2004-2007 uit zou moeten zien.1 Naar deze nota is lang uitgekeken. Met de gezondheid van de Nederlandse bevolking staat het er op het oog goed voor, afgemeten aan indicatoren als levensverwachting bij de geboorte. Echter, uit recente rapporten blijkt dat er binnen de bevolking grote contrasten in gezondheid zijn, bijvoorbeeld tussen mensen met een verschillende sociaal-economische positie, en dat onze positie in vergelijking met andere Europese landen in de loop van de voorafgaande decennia behoorlijk is verslechterd, onder andere door onvoldoende succes in het terugdringen van tabaksgebruik.2 Er is dus alle reden om over een intensivering en/of heroriëntatie van het preventiebeleid na te denken.

Vooruitlopend daarop is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd ...