Nieuwe kansen om gezondheidsverschillen terug te dringen

Opinie
Tanja A.J. Houweling
Johan P. Mackenbach
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A361
Abstract

De ongelijkheid in gezondheid in de wereld is nog nooit zo groot geweest als nu. Niet alleen zijn de verschillen tussen landen enorm. De levensverwachting bij de geboorte loopt uiteen van net boven de 40 jaar in sommige Afrikaanse landen tot ongeveer 80 jaar in enkele rijke landen zoals Nederland. Ook binnen landen zijn de gezondheidsverschillen de laatste decennia toegenomen. In Nederland leven mensen met hoger onderwijs nu 6 tot 7 jaar langer dan mensen met alleen lager onderwijs. Het verschil in jaren geleefd in goede gezondheid is zelfs bijna 20 (www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/default.htm).

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen binnen landen worden al langere tijd als een belangrijk probleem gezien, maar serieuze maatregelen zijn in de meeste landen nog niet genomen. Daarop zijn enkele uitzonderingen: in Engeland, Zweden en Noorwegen heeft men de afgelopen jaren grote beleidsprogramma’s opgezet om gezondheidsverschillen terug te dringen.1 Nederland hoort niet bij deze kopgroep, terwijl ons land…

Auteursinformatie

University College London, Department of Epidemiology & Public Health, Londen.

Dr. T.A.J. Houweling, epidemioloog en medisch antropoloog.

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Contact prof.dr. J.P. Mackenbach (j.mackenbach@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: T.A.J.H. was lid van het secretariaat van de Commission on Social Determinants of Health en was medeverantwoordelijk voor het schrijven van het eindrapport van deze commissie. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties