Interventies bij sociaal-economische gezondheidsverschillen

Opinie
A. Gepkens
L.J. Gunning-Schepers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1262-4

Zie ook het artikel op bl. 1259.

In Nederland bestaan, net als in andere westerse landen, sociaal-economische gezondheidsverschillen. Deze zijn in grote lijnen gerapporteerd door Mackenbach.1 Vanuit de gedachte dat er gelijke kansen op gezondheid moeten zijn voor iedereen, zouden interventies kunnen worden uitgevoerd om ongewenste, potentieel vermijdbare sociaal-economische gezondheidsverschillen terug te dringen.2 In opdracht van de Programmacommissie Sociaal-economische Gezondheidsverschillen (onder voorzitterschap van prof.dr.L.Ginjaar) is hiernaar onderzoek verricht.3

In ons onderzoek is een overzicht gegeven van de tot en met juli 1993 uitgevoerde Nederlandse en buitenlandse interventies, gericht op het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen of op het verbeteren van de gezondheid van de lagere sociaal-economische klassen.3 De na evaluatie effectief bevonden interventies kunnen als voorbeeld dienen voor mogelijke in de toekomst op te zetten interventieprogramma's in Nederland. Met het oog hierop is de basisliteratuur over sociaal-economische gezondheidsverschillen bestudeerd en is naar specifieke interventieonderzoeken gezocht. Om ook…

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.ir.A.Gepkens. landbouwkundig ingenieur; mw.prof.dr.L.J.Gunning-Schepers.

Contact mw.ir.A.Gepkens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties