Het belang van een kompas voor de volksgezondheid
Open

Commentaar
04-02-2005
J.L. Veerman en J.P. Mackenbach
Zie ook het artikel op bl. 226.

Het artikel van Treurniet et al. elders in dit nummer geeft een goed overzicht van de huidige volksgezondheid en de belangrijkste recente ontwikkelingen daarin.1 Daarnaast brengt het de website ‘Nationaal Kompas Volksgezondheid’ onder de aandacht als bron van verdere informatie (www.nationaalkompas.nl). Het kompas wordt verzorgd door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV), de afdeling van het RIVM die vooral bekend is van de gelijknamige 4- à 5-jaarlijkse publicatie over de volksgezondheid in Nederland.

Het laatste VTV-rapport werd uitgebracht in 2002 en had als titel ‘Volksgezondheid op koers?’.2 Het vraagteken in de titel stond er niet voor niets: de centrale boodschap van het rapport is dat de verbetering van de Nederlandse volksgezondheid stagneert. Vergeleken met andere EU-landen is Nederland van de top naar de middenmoot afgegleden; wij zullen onderaan de lijst komen als er niet wordt ingegrepen.

Deze boodschap kreeg veel aandacht ...