Gezondheid en ziekte in Nederland; het Nationaal Kompas Volksgezondheid als informatiebron

Klinische praktijk
H.F. Treurniet
N. Hoeymans
R. Gijsen
M.J.J.C. Poos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:226-31
Abstract

Samenvatting

- Sinds 2001 is het Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.nl) op internet beschikbaar. Deze website, ontwikkeld en beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, bevat informatie over de volksgezondheid, de determinanten ervan, preventie en zorg. Het kompas integreert informatie uit diverse databestanden, onderzoeken en inzichten van deskundigen.

- Op basis van het kompas is een overzicht gemaakt van de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

- Zowel de levensverwachting als de gezonde levensverwachting is in Nederland na 1980 toegenomen.

- De sterfte aan coronaire hartziekten, beroerte en longkanker is gedaald, maar desondanks blijven het de belangrijkste doodsoorzaken.

- Het zijn vooral psychische stoornissen (alcoholafhankelijkheid, angst en depressie), coronaire hartziekten en COPD die gepaard gaan met veel verlies in kwaliteit van leven.

- Er bestaan aanzienlijke gezondheidsverschillen in Nederland tussen arm en rijk, stad en platteland, autochtoon en allochtoon.

- Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen zal teruglopen van ruim 5 jaar in 2000 naar minder dan 4 jaar in 2020.

- Goede en blijvende informatievoorziening over de volksgezondheid is van groot belang. De medewerking van registratiehouders en deskundigen aan het kompas is en blijft onmisbaar om ook in de toekomst een integraal overzicht van de volksgezondheid te kunnen maken.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:226-31

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.dr.H.F.Treurniet, mw.dr.ir.N.Hoeymans en hr.drs.R.Gijsen, epidemiologen; hr.drs.M.J.J.C.Poos, wiskundige.

Contact mw.dr.H.F.Treurniet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties