Trends in de volksgezondheid van 2000 tot 2030

Langer leven, meer ziekte, minder beperkingen

Perspectief
Nancy Hoeymans
Maartje M. Harbers
Henk B.M. Hilderink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7819
Abstract

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public health.

Samenvatting

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 beschrijft de huidige stand van de volksgezondheid en trends in verleden en toekomst. De toekomsttrends bestaan uit een trendscenario en 4 toekomstscenario’s. Het trendscenario geeft projecties tot 2030, gebaseerd op de trends in de afgelopen decennia, uitgaande van gelijkblijvend beleid. Er lijkt een eind te komen aan de jarenlange ongunstige ontwikkeling in leefstijl: het percentage rokers daalt en het percentage mensen met overgewicht stijgt niet langer. De levensverwachting zal verder toenemen, maar de verschillen tussen sociaal-economische groepen zullen daarbij niet kleiner worden. Door vergrijzing en verbeterde zorg zal het aantal chronisch zieken toenemen van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Het grootste deel van de mensen met een chronische ziekte voelt zich echter gezond, heeft geen beperkingen en participeert in de maatschappij. De zorguitgaven namen toe van 9,5% van het bruto binnenlands product (BBP) in 2000 naar 14% in 2012. Het is onzeker hoe hard de zorguitgaven in de toekomst zullen stijgen.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Gezondheid en Maatschappij, Bilthoven.

Dr. N. Hoeymans, epidemioloog; ir. M.M. Harbers, voedingskundige; dr. H.B.M. Hilderink, demograaf en wiskundige.

Contact dr. N. Hoeymans (nancy.hoeymans@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Peter Achterberg, Matthijs van den Berg, Geert Jan Kommer, Jeanne van Loon, Marjanne in ’t Panhuis-Plasmans en Casper Schoemaker (allen RIVM, Bilthoven) hebben bijdragen aan dit artikel over de VTV geleverd.

Auteur Belangenverstrengeling
Nancy Hoeymans ICMJE-formulier
Maartje M. Harbers ICMJE-formulier
Henk B.M. Hilderink ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties