Langer leven, meer ziekte, minder beperkingen

Trends in de volksgezondheid van 2000 tot 2030
Zorg
24-06-2014
Nancy Hoeymans, Maartje M. Harbers en Henk B.M. Hilderink

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 beschrijft de huidige stand van de volksgezondheid en trends in verleden en toekomst. De toekomsttrends bestaan uit een trendscenario en 4 toekomstscenario’s. Het trendscenario geeft projecties tot 2030, gebaseerd op de trends in de afgelopen decennia, uitgaande van gelijkblijvend beleid. Er lijkt een eind te komen aan de jarenlange ongunstige ontwikkeling in leefstijl: het percentage rokers daalt en het percentage mensen met overgewicht stijgt niet langer. De levensverwachting zal verder toenemen, maar de verschillen tussen sociaal-economische groepen zullen daarbij niet kleiner worden. Door vergrijzing en verbeterde zorg zal het aantal chronisch zieken toenemen van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Het grootste deel van de mensen met een chronische ziekte voelt zich echter gezond, heeft geen beperkingen en participeert in de maatschappij. De zorguitgaven namen toe van 9,5% van het bruto binnenlands product (BBP) in 2000 naar 14% in 2012. Het is onzeker hoe hard de zorguitgaven in de toekomst zullen stijgen.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee