Diabetes mellitus in Nederland in de periode 1999-2014

Meer dan verdubbeling van de prevalentie van diabetes

Onderzoek
Jetty A. Overbeek
Amber A.W.A. van der Heijden
Ron M.C. Herings
Giel Nijpels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D673
Abstract

Samenvatting

Doel

De trend in de prevalentie van diabetes mellitus in Nederland onderzoeken voor de periode 1999-2014.

Opzet

Beschrijvend, prevalentieonderzoek.

Methode

Met gegevens uit het PHARMO Datanetwerk, een netwerk van databanken dat onder andere de volledige medicatiegegevens uit de openbare apotheek van 3,8 miljoen inwoners van Nederland bevat, werd de prevalentie van mensen met diabetes over de periode 1999-2014 berekend. Een persoon met diabetes werd gedefinieerd als iemand aan wie minimaal 2 keer binnen een half jaar een bloedglucoseverlagend middel was verstrekt. De prevalentie werd gecorrigeerd voor veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht om de invloed van deze veranderingen in de populatieopbouw te onderzoeken.

Resultaten

De prevalentie van diabetes mellitus in Nederland steeg van 1,8% in 1999 naar 4,9% in 2014. De stijging was groter bij mannen en groter naarmate de leeftijd steeg. Slechts de helft van de stijging werd verklaard door veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht.

Conclusie

De studie laat zien dat de prevalentie van diabetes mellitus in Nederland in de periode 1999-2014 meer dan verdubbelde. Deze trend kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, EMGO Instituut, afd. Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, Amsterdam.

Drs. J. Overbeek, onderzoeker (tevens: PHARMO Instituut, Utrecht); dr. AA.W.A. van der Heijden, senior onderzoeker; dr. R.M.C. Herings, apotheker-epidemioloog (tevens: PHARMO Instituut, Utrecht); prof.dr. G. Nijpels, huisarts.

Contact drs. J.A. Overbeek (jetty.overbeek@pharmo.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jetty A. Overbeek ICMJE-formulier
Amber A.W.A. van der Heijden ICMJE-formulier
Ron M.C. Herings ICMJE-formulier
Giel Nijpels ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties