Meer dan verdubbeling van de prevalentie van diabetes

Diabetes mellitus in Nederland in de periode 1999-2014
Onderzoek
17-01-2017
Jetty A. Overbeek, Amber A.W.A. van der Heijden, Ron M.C. Herings en Giel Nijpels

Doel

De trend in de prevalentie van diabetes mellitus in Nederland onderzoeken voor de periode 1999-2014.

Opzet

Beschrijvend, prevalentieonderzoek.

Methode

Met gegevens uit het PHARMO Datanetwerk, een netwerk van databanken dat onder andere de volledige medicatiegegevens uit de openbare apotheek van 3,8 miljoen inwoners van Nederland bevat, werd de prevalentie van mensen met diabetes over de periode 1999-2014 berekend. Een persoon met diabetes werd gedefinieerd als iemand aan wie minimaal 2 keer binnen een half jaar een bloedglucoseverlagend middel was verstrekt. De prevalentie werd gecorrigeerd voor veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht om de invloed van deze veranderingen in de populatieopbouw te onderzoeken.

Resultaten

De prevalentie van diabetes mellitus in Nederland steeg van 1,8% in 1999 naar 4,9% in 2014. De stijging was groter bij mannen en groter naarmate de leeftijd steeg. Slechts de helft van de stijging werd verklaard door veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht.

Conclusie

De studie laat zien dat de prevalentie van diabetes mellitus in Nederland in de periode 1999-2014 meer dan verdubbelde. Deze trend kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door veranderingen in de leeftijdsopbouw per geslacht.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee