De stand van zaken

Kankerbestrijding in Nederland

Onderzoek
Sabine Siesling
Otto Visser
Mieke J. Aarts
Rob H.A. Verhoeven
Katja K.H. Aben
Avinash G. Dinmohamed
Boukje van Dijk
Maaike van der Aa
Marieke Louwman
Valery E.P.P. Lemmens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4150
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht geven in de kankerbestrijding in Nederland.

Opzet

Landelijke observationele cohortstudie.

Methode

Gebruikmakend van de Nederlandse Kankerregistratie berekenden we gestandaardiseerde incidentie- en relatieve overlevingscijfers. Sterftecijfers verkregen we van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Resultaten

Sinds 1989 verdubbelde het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker tot 111.582 in 2017. De voor bevolkingsopbouw gecorrigeerde incidentie (ESR) steeg van 377 per 100.000 inwoners in 1989 tot 481 in 2011, en stabiliseerde daarna (459 in 2017). De 5 meest voorkomende vormen van kanker in 2018 waren huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom, n = 21.000), borstkanker (n = 15.000), darmkanker (n = 14.000), longkanker (n = 13.000) en prostaatkanker (n = 13.000). Bij huidkanker steeg de incidentie het sterkst (melanoom: van 11 tot 32 per 100.000; plaveiselcelcarcinoom: van 14 tot 49 per 100.000). De grootste verschuiving naar gelokaliseerde ziekte (T1-2 volgens de TNM-indeling) vond plaats bij borstkanker (van 50 naar 75%). De 5-jaarsoverleving verbeterde van 50% bij patiënten met de diagnose ‘kanker’ in 1991-1996 naar 65% in 2011-2016. Van de meest voorkomende kankersoorten steeg de overleving het meest bij acute myeloïde leukemie (van 10 naar 25%). De absolute sterfte nam toe van 35.000 in 1989 tot 45.000 in 2017, maar de voor de bevolkingsopbouw gecorrigeerde sterfte daalde van 234 tot 169.

Conclusie

De incidentie van kanker neemt in absolute aantallen nog steeds toe als gevolg van de vergrijzing. De voor bevolkingsopbouw gecorrigeerde incidentie neemt sinds 2011 echter niet meer toe, onder andere door een daling in vormen van kanker die aan roken gerelateerd zijn. De toegenomen overleving houdt verband met vroegere opsporing en verbeterde behandeling. De daling in sterfte is met name te danken aan de afgenomen longkankersterfte bij mannen.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Utrecht. Afd. Onderzoek: prof.dr. S. Siesling, klinisch epidemioloog; dr. M.J. Aarts, dr. R.H.A. Verhoeven, dr. K.K.H. Aben, dr. A.G. Dinmohamed, dr. B. van Dijk, dr. M. van der Aa, dr. M. Louwman en prof.dr. V.E.P.P. Lemmens, epidemiologen. Afd. Registratie: dr. O. Visser, arts (niet praktiserend).

Contact S. Siesling (s.siesling@iknl.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit overzicht van de kankerbestrijding in Nederland had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet van alle datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie.

Auteur Belangenverstrengeling
Sabine Siesling ICMJE-formulier
Otto Visser ICMJE-formulier
Mieke J. Aarts ICMJE-formulier
Rob H.A. Verhoeven ICMJE-formulier
Katja K.H. Aben ICMJE-formulier
Avinash G. Dinmohamed ICMJE-formulier
Boukje van Dijk ICMJE-formulier
Maaike van der Aa ICMJE-formulier
Marieke Louwman ICMJE-formulier
Valery E.P.P. Lemmens ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties