5-jaarsoverleving 12% toegenomen tussen 1989-1993 en 2004-2008

Volwassen kankerpatiënten overleven langer in Nederland

Onderzoek
Sabine Siesling
Otto Visser
Trienika K. Luth
Henrike E. Karim-Kos
Lonneke V. van de Poll-Franse
Katja K.H. Aben
Ronald A.M. Damhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3169
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht geven in de overleving van kankerpatiënten om verbeteringen in de kankerzorg te kunnen volgen.

Opzet

Retrospectieve, bevolkingsbrede cohortstudie.

Methode

Voor dit onderzoek werden gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt. Van alle gediagnosticeerde kankerpatiënten uit de periode 1989-2008 in Nederland werden gegevens over de vitale status verzameld in ziekenhuizen, bevolkingsregisters en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Per vorm van kanker werden voor de leeftijd gestandaardiseerde relatieve overlevingcijfers berekend.

Resultaten

De 5-jaarsoverleving van alle patiënten samen steeg van 47% in 1989-1993 naar 59% in 2004-2008. Bij mannen was de toename in overleving groter dan bij vrouwen, respectievelijk van 40 naar 55% en van 55 naar 62%. Het meest opvallend was de verbetering in overleving bij borst-, prostaat- en darmkanker, waarschijnlijk door oorzaken die voor elk van deze kankersoorten verschillend zijn. Patiënten met chronische myeloïde leukemie lieten een grote overlevingswinst zien (toename: 43%). De overlevingskansen van oudere patiënten waren in het algemeen lager dan die van jongere, vooral bij kanker in het hoofd-halsgebied, eierstokkanker en hematologische maligniteiten. Deze kloof tussen oudere en jongere patiënten is de afgelopen 20 jaar groter geworden. De 10-jaarsoverleving was bij veel kankersoorten niet veel lager dan de 5-jaarsoverleving, behalve bij chronische en indolente hematologische maligniteiten en kanker waarbij terugkeer van de ziekte na langere tijd nog kan plaatsvinden, zoals bij borst- en prostaatkanker.

Conclusie

De verbeterde overleving van kankerpatiënten in Nederland, door vroege opsporing en verbeterde behandelingen, kan wijzen op een toenemend aandeel genezen patiënten of op patiënten die langer met kanker leven. Veel winst kan nog behaald worden bij de oudere patiënt. Dit is extra van belang omdat de bevolking vergrijst.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Nederland.

Locatie Amsterdam, afd. Registratie en Onderzoek: dr. O. Visser, arts.

Locatie Nijmegen, afd. Registratie en Onderzoek: ir. T.K. Luth, epidemioloog-programmeur.

Locatie Rotterdam, afd. Registratie en Onderzoek: drs. R.A.M. Damhuis, arts-epidemioloog.

Locatie Nijmegen, afd. Registratie en Onderzoek: dr. K.K.H. Aben, epidemioloog (tevens: UMC St Radboud, afd. Epidemiologie, Biostatistiek en HTA, Nijmegen).

Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Drs. H.E. Karim-Kos, onderzoeker.

Integraal Kankercentrum Zuid, afd. Onderzoek, Eindhoven.

Dr. L.V. van de Poll-Franse, epidemioloog (tevens: Universiteit Tilburg, afd. Medische Psychologie, Tilburg).

*Namens de Werkgroep Output van de Nederlandse Kankerregistratie

Contact dr. S. Siesling (s.siesling@ikno.nl)

Verantwoording

De kankerregistratiemedewerkers verzamelden alle gegevens.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het instituut waaraan H.E. Karim-Kos verbonden is ontving een subsidie van het KWF Kankerbestrijding (EMCR 2006-3489).
Aanvaard op 23 februari 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties