Een trendscenario en vier perspectieven voor 2040

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014
Zorg
31-03-2014
Casper Schoemaker, Jeanne van Loon en Nancy Hoeymans

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verkent het RIVM de toekomst van volksgezondheid en zorg in Nederland tot 2040. De VTV-2014 zal bestaan uit 4 onderdelen: (a) een beschrijving van de volksgezondheid in Nederland in heden en verleden; (b) trends in de toekomst, op grond van modelberekeningen en expertoordelen; (c) toekomstscenario’s op basis van 4 normatieve perspectieven op de volksgezondheid; (d) kansen en dilemma’s bij het voorkómen van toekomstige problemen. In dit openingsartikel van een korte reeks over de VTV-2014 lichten we deze 4 onderdelen kort toe. In het volgende artikel zullen we de belangrijkste trends tot 2030 beschrijven. In het slotartikel vatten we de conclusies van de VTV-2014 samen.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee