De toekomst van richtlijnen

Een verkenning aan de hand van de vier perspectieven van de VTV-2014
Zorg
20-02-2015
Casper Schoemaker, Jannes van Everdingen en Jeanne van Loon

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verkent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland tot 2040. In het eerste artikel van een korte serie over de VTV-2014 introduceerden we de opzet van de studie en 4 normatieve perspectieven op de volksgezondheid. In het tweede artikel beschreven we de belangrijkste trends tot 2030. In dit slotartikel over de VTV-2014 worden de 4 normatieve perspectieven gebruikt voor een verkenning van de toekomst van richtlijnen. We doen een aantal aanbevelingen waarin rekening is gehouden met normatieve diversiteit. Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat onze resultaten en analyses ook worden gebruikt in andere strategische discussies.