Een verkenning aan de hand van de vier perspectieven van de VTV-2014

De toekomst van richtlijnen

Perspectief
Casper Schoemaker
Jannes van Everdingen
Jeanne van Loon
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8347
Abstract

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public health.

Samenvatting

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verkent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de toekomst van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland tot 2040. In het eerste artikel van een korte serie over de VTV-2014 introduceerden we de opzet van de studie en 4 normatieve perspectieven op de volksgezondheid. In het tweede artikel beschreven we de belangrijkste trends tot 2030. In dit slotartikel over de VTV-2014 worden de 4 normatieve perspectieven gebruikt voor een verkenning van de toekomst van richtlijnen. We doen een aantal aanbevelingen waarin rekening is gehouden met normatieve diversiteit. Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat onze resultaten en analyses ook worden gebruikt in andere strategische discussies.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Gezondheid en Maatschappij, Bilthoven.

Dr. C. Schoemaker, psycholoog; dr. J. van Loon, epidemioloog.

Nederlandse Vereniging voor Dermatogie en Venereologie, Utrecht.

Dr. J.J.E. van Everdingen, dermatoloog n.p. (tevens: Huidfonds, Utrecht).

Contact dr. C. Schoemaker (casper.schoemaker@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Casper Schoemaker ICMJE-formulier
Jannes van Everdingen ICMJE-formulier
Jeanne van Loon ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties