Resultaten van de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie in 2002-2012

Preventie van Legionella-pneumonie in Nederland*

Onderzoek
Jeroen W. Den Boer
Sjoerd M. Euser
Petra Brandsema
Linda Reijnen
Jacob P. Bruin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9867
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat de effectiviteit is van een programma dat gericht is op preventie van Legionella-pneumonie (LP).

Opzet

Observationeel onderzoek.

Methode

We evalueerden de effectiviteit van het huidige LP-preventieprogramma aan de hand van 2 uitkomstmaten, genotypische match en cluster, voor de periode 2002-2012. Als patiënten door een match of als onderdeel van een cluster gerelateerd waren aan een bron, was het aannemelijk dat preventie van LP werd behaald door het uitvoeren van beheersmaatregelen bij deze bron. Door vergelijking van genotypen kregen we indirect een indruk van de juistheid van bemonstering.

Resultaten

In 97 (7%) van de 1484 bemonsterde bronnen werd Legionella pneumophila serogroep 1 aangetoond. In totaal werd voor 41 van de 1991 LP-patiënten (2%) een waarschijnlijke bron gevonden, die met een match bevestigd werd. Bij meer dan de helft van deze patiënten was de bron een woon- of ziekenhuis. Van de 1991 LP-patiënten maakten 266 (13%) deel uit van een cluster. 2 genotypen van L. pneumophila serogroep 1, ST47 en ST62, kwamen voor bij 48% van de LP-patiënten, maar deze genotypen werden zelden aangetoond bij bronbemonstering (0,9%).

Conclusie

De huidige bronopsporing draagt niet optimaal bij aan preventie van LP, doordat aanwezigheid van L. pneumophila serogroep 1 niet vaak wordt aangetoond bij bronopsporing. Waarschijnlijk zijn andere dan de nu bekende bronnen betrokken bij transmissie van deze bacterie. Seriële besmetting via een gemeenschappelijke bron is een substantiële oorzaak van LP, wat het belang van clusterregistratie onderstreept. Het is belangrijk te achterhalen wat de nu nog onbekende alternatieve infectiebronnen zijn.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Emerging Infectious Diseases (2015;21:1167-73) met als titel ‘Results from the National Legionella Outbreak Detection Programme, the Netherlands, 2002-2012’. Afgedrukt met toestemming.

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, Haarlem.

Dr. J.W. Den Boer, arts infectieziektebestrijding; dr. S.M. Euser, klinisch epidemioloog; L. Reijnen, moleculair analist; dr. J.P. Bruin, Legionella-deskundige.

RIVM, afd. Epidemiologie en Surveillance, Bilthoven.

Drs. P. Brandsema, epidemioloog.

Contact dr. J.W. Den Boer (j.denboer@streeklabhaarlem.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Jacqueline de Vries en Wim Houtenbos, beiden Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, gaven ondersteuning bij de bronopsporing. De GGD’en droegen bij aan de gegevensverzameling en de Nederlandse medisch-microbiologische laboratoria zonden ons de patiëntisolaten voor genotypering.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen W. Den Boer ICMJE-formulier
Sjoerd M. Euser ICMJE-formulier
Petra Brandsema ICMJE-formulier
Linda Reijnen ICMJE-formulier
Jacob P. Bruin ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties