Drie patiënten met Legionella-pneumonie, in verband gebracht met een sauna, een koeltoren en een caravan in Nederland

Klinische praktijk
M.A. Bencini
E.P.F. IJzerman
J.P. Bruin
J.W. den Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1973-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2009.

Dames en Heren,

Van alle pneumonieën die in de open bevolking worden opgelopen, wordt 8-13 door Legionella-bacteriën veroorzaakt1 2 en hiervan weer circa 90 door Legionella pneumophila.3 4 In Nederland worden sinds 1999 jaarlijks gemiddeld 200 patiënten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld.

Legionella-bacteriën komen van nature voor in oppervlaktewater, maar ook in door mensen vervaardigde systemen en installaties die water bevatten. De bacterie groeit bij temperaturen van 20-43°C.5 Transmissie naar mensen vindt plaats door inhalatie van besmette aërosolen of door aspiratie van besmet drinkwater. Bronnen die op deze manier ziekte kunnen veroorzaken, zijn: koeltorens, airconditioners, whirlpools, sauna’s en douches.3 5-10

Patiënten met Legionella-pneumonie hebben dezelfde klachten als patiënten met een andere vorm van pneumonie.3 5 Wel anders is de hoge sterfte van 10-15, die mogelijk samenhangt met een late diagnose met als…

Auteursinformatie

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, Haarlem.

Hr.M.A.Bencini, arts-onderzoeker; hr.E.P.F.IJzerman, arts-microbioloog; hr.J.P.Bruin, hoofdanalist.

GGD Kennemerland, Westergracht 72, 2000 GM Haarlem.

Hr.J.W.den Boer, arts-epidemioloog.

Contact hr.J.W.den Boer (jwdenboer@hdk.nl)

Ook interessant

Reacties