Legionella-pneumonie na gebruik van CPAP-apparatuur

Klinische praktijk
Jaap M. Stolk
Anne Russcher
Erika P.M. van Elzakker
Emile F. Schippers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9855
Abstract

Dames en Heren,

Legionella is een relatief weinig voorkomende verwekker van pneumonie. Onder de juiste omstandigheden kan de bacterie zich vermeerderen in onder andere waterleidingsystemen en airconditioningsapparatuur.1 In deze klinische les beschrijven wij de eerste casus van een patiënt met een Legionella-pneumonie waarin er een duidelijke relatie was met het gebruik van apparatuur voor continue positievedrukbeademing (CPAP). Hiermee onderstrepen wij het belang van het vragen naar het gebruik van CPAP-apparatuur bij patiënten met een Legionella-pneumonie om de potentiële bron te achterhalen en recidieven te voorkomen.

Patiënt A, een 51-jarige man, kwam naar de Spoedeisende Hulp vanwege sinds 3 dagen bestaande koorts, spierpijn en progressieve kortademigheid. De vorige dag was hij hiervoor naar de huisarts gegaan, die een pneumonie vermoedde en amoxicilline 750 mg 3 dd 1 had voorgeschreven. Desondanks nam de kortademigheid toe, waarop patiënt in de daaropvolgende nacht per ambulance naar de SEH werd gebracht.

Behalve…

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, Den Haag.

Afd. Interne Geneeskunde: J.M. Stolk, MSc, aios interne geneeskunde; dr.ing. E.F. Schippers, internist-infectioloog.

Afd. Medische Microbiologie: drs. A. Russcher, aios medische microbiologie; drs. E.P.M. van Elzakker, arts-microbioloog.

Contact J.M. Stolk, MSc (j.m.stolk@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap M. Stolk ICMJE-formulier
Anne Russcher ICMJE-formulier
Erika P.M. van Elzakker ICMJE-formulier
Emile F. Schippers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties