Preventie en behandeling van de neveneffecten van hoofd-halsbestraling. II. Protocol

Onderzoek
J. Jansma
A. Vissink
F.K.L. Spijkervet
A.K. Panders
A. Vermey
B.G. Szabó
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2260-3
Abstract

Samenvatting

Inleiding

Mucositis, hyposialie, smaakverlies, bestralingscariës, trismus en osteoradionecrose zijn belangrijke neveneffecten van hoofd-halsbestraling. Een protocol voor de preventie en behandeling van de neveneffecten van hoofd-halsbestraling wordt beschreven.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Groningen.

Methode

Dit protocol is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en onderscheidt 3 fasen, namelijk de zorg vóór, tijdens en na de bestraling.

Resultaten

Voor iedere fase zijn richtlijnen en adviezen ten aanzien van de behandeling en preventie van de neveneffecten van hoofd-halsbestraling opgesteld. De resultaten van de preventieve maatregelen hangen direct samen met de mate van medewerking van de patiënt. Zonder deze coöperatie zal ondanks de inspanning van het tandheelkundig team de behandeling toch vaak resulteren in het optreden van ernstige mucositis, bestralingscariës, parodontitis, osteoradionecrose of necrose van de weke delen.

Conclusie

Het protocol is vooral toepasbaar in instituten die de beschikking hebben over een tandheelkundig team, bij voorkeur samengesteld uit een kaakchirurg, een centrumtandarts en een mondhygiënist. Dit team hoort zo spoedig mogelijk na het stellen van de diagnose bij de behandeling te worden ingeschakeld, zodat de preventie een integraal onderdeel kan vormen van de kankerbehandeling en er dus voldoende tijd zal zijn om de verschillende maatregelen uit te voeren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis. Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde: dr.J.Jansma, dr.F.K.L.Spijkervet en prof.dr.A.K.Panders, kaakchirurgen; dr.A.Vissink, assistent-geneeskundige.

Afd. ChirurgieOncologie: prof.dr.A.Vermey, chirurg.

Afd. Radiotherapie: prof.dr.B.G.Szabó, radiotherapeut.

Contact dr.J.Jansma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties