Preventie en behandeling van de neveneffecten-van hoofd-halsbestraling. I. Een inventarisatie van de Nederlandse situatie

Onderzoek
J. Jansma
A. Vissink
J. Bouma
A. Vermey
A.K. Panders
E.J. 's-Gravenmade
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2255-9
Abstract

Samenvatting

Doel

Het inventariseren van de scala aan maatregelen, die voor de preventie en behandeling van neveneffecten van hoofd-halsbestraling in Nederland worden genomen.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Nederlandse centra voor radiotherapie.

Methode

In alle Nederlandse centra voor radiotherapie waar hoofd-halsbestralingen worden uitgevoerd (n = 20) werden medewerkers geïnterviewd die verantwoordelijk zijn voor de preventie en de behandeling van de neveneffecten. De vragen hadden betrekking op de samenstelling van het tandheelkundig team en de zorg vóór, tijdens en na de bestralingsbehandeling.

Resultaten

In deze centra blijken grote verschillen te bestaan in de wijze waarop preventie en behandeling van neveneffecten plaatsvinden. De meeste zorg vindt plaats in die centra waar een tandheelkundig team aanwezig is, vooral wanneer een mondhygiënist deel uitmaakt van zo'n team. De verschillen in de zorg voor de patiënt worden mogelijk veroorzaakt door het ontbreken van duidelijke richtlijnen in vele centra, de verspreiding van een relatief kleine groep patiënten over een groot aantal centra, het ontbreken van een tandheelkundig team in sommige centra, het ontbreken van een mondhygiënist in sommige tandheelkundige teams en het feit dat te veel patiënten vóór aanvang van de bestralingsbehandeling niet of te laat naar een tandheelkundig team worden verwezen.

Conclusie

De uitkomsten van dit onderzoek zullen mede de basis vormen voor het opstellen van een behandelingsadvies ten behoeve van de Nederlandse situatie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde: dr.J.Jansma en prof.dr.A.K.Panders, kaakchirurgen; dr.A.Vissink, assistent-geneeskundige.

Afd. ChirurgieOncologie: prof.dr.A.Vermey, chirurg.

Afd. Neurologie: prof.dr.E.J.'s-Gravenmade, chemicus.

Rijksuniversiteit, afd. Gezondheidswetenschappen, Groningen.

Dr.J.Bouma, socioloog.

Contact dr.J.Jansma

Ook interessant

Reacties