Preventie in de eerste lijn*
Open

Van een individuele naar een systematische aanpak
Onderzoek
28-05-2015
Hedwig M.M. Vos, Iris M.A. Adan, François G. Schellevis en Antoine L.M. Lagro-Janssen

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in het Journal of Evaluation in Clinical Practice (2014;20:208-15) met als titel ‘Prevention in primary care: facilitators and barriers to transform prevention from a random coincidence to a systematic approach’. Afgedrukt met toestemming.

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Dr. H.M.M. Vos, huisarts; I.M.A. Adan, MSc, anios ouderengeneeskunde; prof.dr. A.L.M. Lagro-Janssen, huisarts.

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Prof.dr. F.G. Schellevis, huisarts en epidemioloog (tevens: afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en EMGO Instituut, VUmc, Amsterdam).

Contactpersoon: dr. H.M.M. Vos (hmmvos@hotmail.com).

Verantwoording

Het ‘witness seminar’ werd gesubsidieerd door het Hilly de Roever-Bonnet fonds van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). De sponsor speelde geen rol bij het ontwerp van de studie, noch bij de analyse van de data of beslissingen rondom de publicatie.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Hedwig M.M. VosICMJE-formulier
Iris M.A. AdanICMJE-formulier
François G. SchellevisICMJE-formulier
Antoine L.M. Lagro-JanssenICMJE-formulier