Prevalentie van eenzaamheid in 113 landen

Illustratie van een oudere vrouw met een looprek.
Jelle J. Halma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7132

Waarom dit onderzoek?

Steeds meer onderzoeken laten zien dat eenzaamheid negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Het is echter nog niet bekend hoe wijdverbreid eenzaamheid is in de wereld.

Onderzoeksvraag

Wat is de prevalentie van eenzaamheid in de verschillende landen wereldwijd? Wat is de geschatte prevalentie van eenzaamheid per WHO-regio…

Auteursinformatie

Contact Jelle J. Halma (j.halma@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jelle J. Halma ICMJE-formulier
Weinig eenzaamheid in Nederland?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties