Een onderschatting van het probleem

Weinig eenzaamheid in Nederland?

Illustratie van een oudere vrouw met een looprek.
Theo G. van Tilburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6814
Abstract

Veel Nederlanders voelen zich soms of zelfs vaak eenzaam. Deze gevoelens kunnen van invloed zijn op de gezondheid en de kwaliteit van leven. Zo bestaat er voor eenzame ouderen een sterk verhoogd risico op vervroegd overlijden. Wat is nodig om eenzaamheid goed aan te kunnen pakken?

In de meta-analyse van Surkalim en collega’s wordt een relatief lage prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in West-Europa en de Scandinavische landen vastgesteld, ten opzichte van landen in Oost- en Zuid-Europa.1,2 ‘Eenzaamheid’ wordt gedefinieerd als de ervaring dat het aantal sociale relaties en/of de kwaliteit daarvan onvoldoende is. Eenzaamheid is een subjectief begrip en verschilt daarin van sociale isolatie, een begrip dat objectief weergeeft dat er geen of weinig sociale relaties zijn.2 Hoe zijn de resultaten van deze meta-analyse te verklaren, en wat betekenen zij voor Nederland?

Verklaringen voor eenzaamheid

Voor het verschil in de prevalentie van eenzaamheid tussen deze landen zijn verschillende verklaringen te geven. Ten eerste is in Oost- en Zuid-Europa de sociaal-economische bestaanszekerheid laag en is er geringe toegang tot preventieve en curatieve gezondheidsvoorzieningen. Ook trekken jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd weg om elders een inkomen te verwerven, zodat ouderen verlaten achterblijven.

Een tweede…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Sociologie: prof.dr. T.G. van Tilburg, socioloog.

Contact T.G. van Tilburg (theo.van.tilburg@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. Een ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Theo G. van Tilburg ICMJE-formulier
Prevalentie van eenzaamheid in 113 landen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties