De psychische gezondheid van vluchtelingen: onze zorg

Een groepje mensen loopt over straat.
Maria E.T.C. van den Muijsenbergh
Anna M. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6990
Abstract

Vluchtelingen hebben een verhoogde kans op PTSS, depressies en angststoornissen. Wat kan een arts doen voor mensen die met zulke problemen kampen?

Samenvatting

De instroom van Oekraïense vluchtelingen confronteert artsen met de directe gevolgen van gedwongen migratie. Hoewel de meeste vluchtelingen veerkrachtig zijn, hebben zij een hoog risico op het ontwikkelen van psychische problemen als gevolg van traumatische ervaringen én ongunstige leefomstandigheden in Nederland (armoede, werkloosheid, discriminatie). Toegankelijke, begrijpelijke en cultuursensitieve zorg draagt bij aan de vroegtijdige herkenning en adequate behandeling van psychische problemen. De belangrijkste ingrediënten van deze zorg zijn continuïteit van zorgverlener, respectvolle interesse voor wensen en leefomstandigheden van de vluchteling, inschakelen van een tolk, actief vragen naar sociale problematiek en altijd lichamelijk onderzoek doen bij lichamelijke klachten. Daarnaast is het zinvol voorlichting te geven aan huisgenoten en vluchtelingen over de uitingen van psychische stress en de vraag hoe zij daarop het best kunnen reageren. Divers voorlichtingsmateriaal in meerdere talen is voorhanden. Vanwege het belang van sociale omstandigheden is samenwerking met vrijwilligers en het sociaal domein belangrijk.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: prof.dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, huisarts (tevens: Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen, Utrecht). Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen, Utrecht: dr. A.M. de Haan, psycholoog.

Contact M. van den Muijsenbergh (Maria.vandenmuijsenbergh@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Maria E.T.C. van den Muijsenbergh ICMJE-formulier
Anna M. de Haan ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Dit artikel wordt besproken inSchermtijd bij jongeren en psychische gezondheid vluchtelingen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties