Hoe u de kinderen van vluchtelingen een betere start kunt geven

Zeven keer zo hoge perinatale sterfte bij vluchtelingen

Opinie
Simone Goosen
Petra J. de Jong
Jamilah Sherally
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5413
Abstract

Denkt u nu: ‘ik lees niet verder want ik werk niet in de geboortezorg’? Jammer! Want vroeg of laat krijgt u een gevluchte vrouw op uw spreekuur. En ook in ons rijke land zijn zwangere asielzoekers kwetsbaar door wat ze hebben meegemaakt in hun land van herkomst, tijdens de vlucht en door hun situatie in Nederland. De bevindingen van onderzoek naar de zwangerschapsuitkomsten van vrouwen in asielzoekerscentra in Noord-Nederland zijn uiterst alarmerend.

De belangrijkste resultaten van een recent onderzoek naar zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers in Nederland zijn elders in het NTvG beschreven.1,2 Deze resultaten zijn zeker alarmerend, maar ze verbazen ons niet. Wij – respectievelijk adviseur gezondheidszorg vluchtelingen, jeugdarts en arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde – zien dagelijks welke obstakels goede zorg in de weg staan. Voor vluchtelingen én voor u als zorgverlener.

Maar dat niet alleen. De knelpunten die uit dit onderzoek naar voren komen zijn al jaren bekend, bijvoorbeeld: te weinig continuïteit van zorg door overplaatsingen (45% van de vrouwen in het onderzoek), onbekendheid met de gezondheidszorg, culturele verschillen en taalbarrières.1,3-6 Vrouwen komen daardoor te laat bij de verloskundige, missen afspraken en vragen te laat hulp bij alarmsignalen.1,3-6 Deze knelpunten spelen ook bij veel andere vrouwen met een vluchtachtergrond.4,5

Om hoeveel vrouwen en tieners gaat het?

Vanwege definitiekwesties kunnen we geen precieze cijfers geven. Bij benadering woonden…

Auteursinformatie

Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, Amsterdam: dr. S. Goosen, epidemioloog. GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg, Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, Leiden: drs. P.J. de Jong, jeugdarts KNMG (tevens: Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten). Stichting Bootvluchteling, Lesbos, Griekenland: drs. J. Sherally, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.

Contact S. Goosen (simone.goosen@ziggo.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Simone Goosen ICMJE-formulier
Petra J. de Jong ICMJE-formulier
Jamilah Sherally Niet beschikbaar
Hogere perinatale sterfte bij asielzoekers
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties