Praktische leidraad voor gebruik van colistine

Klinische praktijk
Anneke C. Dijkmans
Erik B. Wilms
Ingrid M.C. Kamerling
Willem Birkhoff
Cees van Nieuwkoop
Henri A. Verbrugh
Daan J. Touw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7445
Abstract

Samenvatting

  • Colistine (polymyxine E) bindt zich aan de celwand van gramnegatieve bacteriën, waarop osmotische destructie van de bacterie volgt.
  • Colistine is sinds de introductie in 1959 weinig gebruikt vanwege het frequent optreden van nefrotoxiciteit en, in mindere mate, neurotoxiciteit.
  • Het gebruik bleef beperkt tot bestrijding van Pseudomonas aeruginosa bij patiënten met cystische fibrose. Daarnaast is oraal colistine onderdeel van het recent geïntroduceerde regime voor selectieve darmdecontaminatie bij patiënten op de intensive care.
  • Intraveneuze toediening van colistine wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast voor de bestrijding van multiresistente micro-organismen. Monotherapie met colistine kan leiden tot resistentievorming. Daarom wordt alleen combinatietherapie geadviseerd.
  • De prodrug colistinemethaatnatrium is minder toxisch en wordt in vivo deels omgezet tot de actieve stof colistine; colistine wordt renaal geklaard.
  • De praktijk wordt gehinderd door gebrek aan uniformiteit en standaardisatie in gebruikte namen, doseringseenheden, doseringsadviezen en methoden van concentratie- en gevoeligheidsbepalingen.
Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Medisch Microbiologie, Den Haag.

Drs. A.C. Dijkmans, arts-microbioloog en klinisch farmacoloog; prof.dr. H.A. Verbrugh, arts-microbioloog (tevens: Erasmus MC, afd. Medische Microbiologie, Rotterdam).

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

Dr. E.B. Wilms, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Centre for Human Drug Research, Leiden.

Dr. I.M.C. Kamerling, medisch bioloog; drs. W. Birkhoff, arts-onderzoeker.

HAGA Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr. C. van Nieuwkoop, internist-infectioloog.

Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Klinische Farmacie en Farmacologie, Groningen.

Prof.dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog/toxicoloog.

Contact drs. A.C. Dijkmans

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. Erik B. Wilms en dr. Ingrid M.C. Kamerling droegen in gelijke mate bij aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anneke C. Dijkmans ICMJE-formulier
Erik B. Wilms ICMJE-formulier
Ingrid M.C. Kamerling ICMJE-formulier
Willem Birkhoff ICMJE-formulier
Cees van Nieuwkoop ICMJE-formulier
Henri A. Verbrugh ICMJE-formulier
Daan J. Touw ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties