Fosfomycine, een oud antibioticum met nieuwe mogelijkheden

Klinische praktijk
Anneke C. Dijkmans
Sander G. Kuiper
Jacobus Burggraaf
Johan W. Mouton
Erik B. Wilms
Daan J. Touw
Jasper Stevens
Cees van Nieuwkoop
Ingrid M.C. Kamerling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D973
Abstract

Samenvatting

  • Fosfomycine is een breedspectrumantibioticum dat oraal gebruikt wordt bij ongecompliceerde cystitis. Recent is de intraveneuze toedieningsvorm geregistreerd in Nederland.
  • Door het brede spectrum en de uitgebreide weefselpenetratie biedt fosfomycine kansen om te worden ingezet bij infecties van verschillende organen.
  • Infecties met multiresistente bacteriën zijn een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Veel van deze multiresistente bacteriën zijn gevoelig voor fosfomycine, waarmee fosfomycine een optie kan zijn in de behandeling van infecties met multiresistente bacteriën.
  • Over de farmacologische eigenschappen van fosfomycine is onvoldoende bekend om een goed doseringsschema op te kunnen stellen. Ook over de veiligheid van fosfomycine en de mate waarin dit middel verdragen wordt bij de behandeling van verschillende infecties is onvoldoende bekend.
  • Meer onderzoek is nodig voordat fosfomycine ingezet kan worden in de strijd tegen multiresistente bacteriën.
Auteursinformatie

Centre for Human Drug Research, Leiden.

Dr. A.C. Dijkmans, klinisch farmacoloog en arts-microbioloog (tevens: Albert Schweitzer ziekenhuis, afd. Medische Microbiologie); prof.dr. J. Burggraaf, arts-klinisch farmacoloog; dr. J. Stevens, bioloog; dr. I.M.C. Kamerling, medisch bioloog en klinisch farmacoloog.

HAGA Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Drs. S.G. Kuiper, aios interne geneeskunde; dr. C. van Nieuwkoop, internist-infectioloog en acuut geneeskundige.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten, Rotterdam.

Prof.dr. J.W. Mouton, arts-microbioloog (tevens: Radboudumc, afd. Medische microbiologie, Nijmegen).

Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag.

Dr. E.B. Wilms, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Rijksuniversiteit Groningen-Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Klinische Farmacie en Farmacologie, Groningen.

Prof.dr. D.J. Touw, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en toxicoloog.

Contact drs. A.C. Dijkmans

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Anneke C. Dijkmans en Sander G. Kuiper hebben evenredig bijgedragen aan dit manuscript en delen daarom het eerste-auteurschap.

Auteur Belangenverstrengeling
Anneke C. Dijkmans ICMJE-formulier
Sander G. Kuiper ICMJE-formulier
Jacobus Burggraaf ICMJE-formulier
Johan W. Mouton ICMJE-formulier
Erik B. Wilms ICMJE-formulier
Daan J. Touw ICMJE-formulier
Jasper Stevens ICMJE-formulier
Cees van Nieuwkoop ICMJE-formulier
Ingrid M.C. Kamerling ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties