Nieuwe antibiotica: een overzicht

Stand van zaken
27-02-2019
Bregtje A. Lemkes, Olivier Richel, Marc J. Bonten, Paul D. van der Linden en W. Joost Wiersinga

Samenvatting

  • De wereldwijd snel toenemende antibioticaresistentie vraagt om uitbreiding van het therapeutisch arsenaal.
  • Oude middelen die uit de gratie raakten door de komst van effectievere en minder toxische middelen, zoals colistine, fosfomycine, minocycline, mecillinam en temocilline, spelen opnieuw een rol bij de behandeling van infecties veroorzaakt door multiresistente bacteriën.
  • Een tweetal nieuwe glycopeptiden (oritavancine en dalbavancine) en een nieuw oxazolidinon (tedizolid) zijn inmiddels geregistreerd voor de behandeling van acute huid- en wekedeleninfecties.
  • In het Gram-negatieve spectrum worden cefalosporinen gecombineerd met bètalactamaseremmers, waardoor zij beschermd worden tegen verschillende bètalactamases en ook werkzaam zijn tegen ‘extended spectrum’-bètalactamase-producerende bacteriën. Voorbeelden zijn ceftolozaan-tazobactam, ceftazidim-avibactam en meropenem-vaborbactam.
  • Resultaten van preklinisch onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe antibiotica zijn hoopgevend. Er is een forse toename van investeringen in de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen. Ook kunnen nieuwe antibiotica inmiddels versneld beoordeeld worden door toetsingsorganen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing