Nieuwe antibiotica: een overzicht

Klinische praktijk
Bregtje A. Lemkes
Olivier Richel
Marc J. Bonten
Paul D. van der Linden
W. Joost Wiersinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3107
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • De wereldwijd snel toenemende antibioticaresistentie vraagt om uitbreiding van het therapeutisch arsenaal.
  • Oude middelen die uit de gratie raakten door de komst van effectievere en minder toxische middelen, zoals colistine, fosfomycine, minocycline, mecillinam en temocilline, spelen opnieuw een rol bij de behandeling van infecties veroorzaakt door multiresistente bacteriën.
  • Een tweetal nieuwe glycopeptiden (oritavancine en dalbavancine) en een nieuw oxazolidinon (tedizolid) zijn inmiddels geregistreerd voor de behandeling van acute huid- en wekedeleninfecties.
  • In het Gram-negatieve spectrum worden cefalosporinen gecombineerd met bètalactamaseremmers, waardoor zij beschermd worden tegen verschillende bètalactamases en ook werkzaam zijn tegen ‘extended spectrum’-bètalactamase-producerende bacteriën. Voorbeelden zijn ceftolozaan-tazobactam, ceftazidim-avibactam en meropenem-vaborbactam.
  • Resultaten van preklinisch onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe antibiotica zijn hoopgevend. Er is een forse toename van investeringen in de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen. Ook kunnen nieuwe antibiotica inmiddels versneld beoordeeld worden door toetsingsorganen.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Inwendige Geneeskunde: dr. B.A. Lemkes en prof.dr. W.J. Wiersinga, internisten-infectiologen; dr. O. Richel, internist-infectioloog (thans: Radboud MC, afd. Inwendige Geneeskunde). UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en afd. Medische Microbiologie: prof.dr. M.J. Bonten, arts-microbioloog. Tergooi Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Hilversum: dr. P.D. van der Linden, ziekenhuisapotheker.

Contact B.A. Lemkes (b.a.lemkes@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bregtje A. Lemkes ICMJE-formulier
Olivier Richel ICMJE-formulier
Marc J. Bonten ICMJE-formulier
Paul D. van der Linden ICMJE-formulier
W. Joost Wiersinga ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties